Servicii

ACSA dispune de o experință vastă și unicală pentru Republica Moldova în domeniul serviciilor de extensiune rurală. În perioada 2001 – 2020 consultanții ACSA au beneficiat de multiple programe de formare desfășurate în Republica Moldova și peste hotare – Israel, SUA, Olanda, Franța, Grecia, Cehia, Polonia, România și alte țări cu care ACSA are stabilite parteneriate strategice de colaborare. Formarea continuă a consultanților permite ACSA-ei să ofere suport consultativ profesional tuturor solicitanților în toate domeniile ce țin de dezvoltarea sectorului agricol și rural. Serviciile de consultanță oferite de ACSA acoperă următoarele domenii aferente sectorului agricol și de dezvoltare rurală:
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
Serviciile de consultanță oferite de ACSA au la bază instrumente concrete de implementare care sunt structurate după cum urmează:
  • Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare și mobilizare
  • Organizarea și desfășurarea programelor de instruire, formare și schimb de experiență
  • Elaborarea, publicarea și diseminarea materialelor de informare și instruire, a publicațiilor specializate
  • Inființarea câmpurilor și a unităților de demonstrare
  • Realizarea studiilor de cercetare, sectoriale și de fezabilitate
Toate serviciile prestate sunt orientate spre dezvoltarea afacerilor agricole și nongricole în zonele rurale din Republica Moldova.
Română