Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), fiind o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică și care îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova participă activ la diferite concursuri și tendere naționale și internaționale anunțate de către instutuții statale și partenerii de dezvoltare. Astfel, pe parcursul a aproape 2 decenii de activitate ACSA a implementat cu succes peste 110 proiecte finanțate de Banca Mondială, USAID, MCC, SIDA, UN, DFID, FAO, IFAD, Polish Aid și alți donatori.

Proiectele implementate de ACSA in cei 20 de ani de experiență au scopuri și obiective diferite care țintesc diverse domenii referitoare la dezvoltarea agriculturii și rurală și pot fi structurate în câteva categorii mari:

  • Crearea, gestiunea și fortificarea Serviciilor de Extensiune Rurală din Moldova și prestarea serviciilor publice de consultanță pentru producătorii și antreprenorii rurali
  • Dezvoltarea afacerilor agricole și instruiri pentru producătorii din mediul rural
  • Asistență la diversificarea activităților, reabilitarea infrastructurii și dezvotlare rurală
  • Asistență la stimularea consolidării terenurilor agricole în baza principiilor de piață
  • Proiecte de asistență tehnică și consolidarea capacităților în sectorul agricol pentru adaptarea la schmbările climatice severe
  • Promovarea surselor alternative de energie în agricultura și mediul rural
  • Transfelrul de management și reabilitarea Sistemelor Centrale de Irigare

Lista integrală a proiectelor implementate de ACSA în perioada 2001 – 2020 poate fi observată mai jos:

Nr. Perioada de implementare Denumirea Proiectului Organizația Donatoare
1. 2020-2021 Elaborarea și editarea publicațiilor în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice și organizarea instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor agricole şi domeniul zootehnic Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD)
2. 2020 Studiul riscurilor și al efectelor negative asupra mediului ca urmare a activității sectorului zootehnic IFAD
3. 2020-2021 Program de formare completă a formatorilor pentru a consolida capacitățile grupului de formatori maestri din Abhazia în ceea ce privește capacitățile tehnice și cele manageriale pentru sprijin adecvat la școlile de câmp a fermierilor FAO
4. 2019-2021 Mecanismul de Grevanță pentru 2 programe de granturi din cadrul proiectului MAC-P Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
5. 2019-2020 Proiectul de asistență: Consolidarea capacității micilor producători de pomuşoare prin loturi demonstrative și instruiri referitoare la tehnologii inovaționale, eficientizarea producerii pomușoarelor și a practicilor de management FAO
6. 2018-2019 Proiectul Livada Moldovei – Asistență tehnică și financiară pentru sectorul horticol din Moldova Banca Europeană de Investiții (BEI)
7. 2017-2022 Proiectul Registrul Agricol al Viei și Vinului USAID
8. 2017-2020 Asistență la dezvoltarea serviciilor de consultanță agricolă și non-agricolă în Moldova Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
9. 2017-2020 Asistență pentru consolidarea capacităților în domeniul politicilor pentru agricultură și dezvoltare rurală și implementarea proiectelor-pilot de dezvoltare a comunităților locale FAO
10. 2017-2020 Sporirea producerii în agricultură și fortificarea capacităților serviciilor de consultanță în Moldova Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
11. 2017-2018 Incluziunea socială și abilitarea tinerilor prin suportul de dezvoltare a capacităților locale privind produsele ecologice și regionale Fondul Visegrad
12. 2016-2017 Creșterea competitivității sectorului de cultivare strugurilor în Moldova prin introducerea soiurilor apirene de stuguri și a sistemului de suport Pergola USAID și Ministerul Afacerilor Externe a României
13. 2015-2018 Asistență la promovarea celor mai bune practici și tehnologii moderne de irigare FAO
14. 2015-2018 Monitorizarea și Evaluarea beneficiilor de mediu, economice și sociale ale Practicilor de Management Durabil al Terenurilor (MDT) în Moldova  Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
15. 2015-2017 Organizarea și desfășurarea Școlilor de Câmp a Fermierilor și a Zilelor Câmpului referitoare la Managementul Integrat de Protecție și Agricultura Conservativă FAO
16. 2015-2017 Programul de garantare a portofoliilor de împrumuturi pentru facilitarea investițiilor la scară mică în eficiența energetică și energia alternativă din Moldova SIDA și USAID
17. 2015 – 2017 Proiectul Registrul Viei și Vinului din Moldova (MVWR) USAID și Czech Aid
18. 2015 Inovații technice și tehnologice în gospodăriile agricole din Moldova care folosesc surse de energie regenerabilă Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
19. 2015 Promovarea unui management al terenurilor securizat în cadrul Instrucțiunilor Voluntare Caravan pentru crearea mediului favorabil pentru micii proprietari și gospodăriile de familie FAO
20. 2015 Dezvoltarea serviciilor agricole și nonagricole, cooperare și consultanță în zonele rurale din Moldova Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
21. 2015 Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P) –  Compensații pentru susținerea vânzărilor (CVS) Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
22. 2015 Energia alternativă pentru dezvoltarea zonelor rurale din Moldova Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
23. 2015 Agroturismul ca investiție în dezvotlare. Consolidarea capacităților consultanților din Serviciul de Extensiune Rurală din Moldova în domeniul dezvoltării rurale prin intermediul agroturismului Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
24. 2015 Antreprenoriatul agricol și consultanță pentru dezvotlarea zonelor rurale din Moldova Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
25. 2014-2017 Monitorizarea și Evaluarea beneficiilor de mediu, economice și sociale ale Practicilor de Management Durabil al Terenurilor (MDT) în Moldova Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
26. 2014 – 2015 Practici de Management Durabil al Terenurilor (MDT) în Moldova Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
27. 2014 Proiect de asistență tehnică implementat în parteneriat cu Fundația EST din Polonia Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei și Fondul Wschod
28. 2013-2017 Proiectul Servicii de Extensiune Rurală

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Guvernul Republicii Moldova
29. 2013-2015 Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P) – Campanie de informare Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
30. 2013-2014 Practici de Management Durabil al Terenurilor (MDT) în Moldova Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
31. 2013-2014 Fortificarea Serviciilor de Extensiune Rurală din Moldova pentru accesarea fondurilor UE – ENPARD și Dezvoltare Rurală Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
32. 2013-2014 Elaborarea Codului Funciar pentru MAIA/Moldova FAO
33. 2013-2014 Asistență de Urgență pentru Agricultura din Moldova Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
34. 2013-2014 Analiza, abordarea și design conceptual alternativ pentru 2 SCI din bazinul râului Prut în Programul Compact Corporația Provocările Mileniului (MCC)
35. 2012-2014 Practici de management a tehnologiilor referitoare la gunoiul de grajd si biogaz în Moldova Banca Mondială și Fondul Global de Mediu (GEF)
36. 2012-2014 Servicii de consultanță privind adaptarea la schmbările climatice în cadrul Proiectului Managementul Dezastrelor și Riscurilor Climaterice în Republica Moldova (DCRMP) Banca Mondială
37. 2012-2013 Cadrul de Evaluare a Managementului Terenurilor Agricole în Moldova Banca Mondială
38. 2012-2013 Dezvoltarea unei arhitecturi de testare și a unui model operațional al Platformei de Comunicare și Avertizare Timpurie în cadrul Proiectului  Managementul Dezastrelor și Riscurilor Climaterice în Republica Moldova (DCRMP) Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
39. 2012 Transformarea Sectorului Agricol:

Dezvoltarea Economică Durabilă: Experiența țărilor noi membre ale UE în negocierile privind sectorul agricul și de dezvoltare rurală

SOROS Moldova
40. 2012 Instruiri pentru autoritățile locale din Moldova pentru absorbția mai eficientă a fondurilor UE Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
41. 2012 Instruiri pentru anagjații Direcțiilor Raionale pentru Agricultură și Alimentație în domeniul antreprenoriatului rural UE și Guvernul Republicii Moldova
42. 2012 Asistență la elaborarea planurilor de afaceri și aplicarea la subvenții pentru fermieri și gospodăriile agricole în anul 2012 Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
43. 2012 Promovarea Produselor Regionale și Tradiționale Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
44. 2012 Dezvoltarea busnessului în zonele rurale din Moldova în baza inovațiilor, a cooperării și a consultanței Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei și Fondul Wschod
45. 2011-2013 Suport la elaborarea Strategiei de reparcelare a terenurilor agricole în Republica Albania şi implementarea proiectului pilot de consolidare a terenurilor agricole FAO
46. 2011-2013 Proiectul de reparcelare a terenurilor agricole implementat de ACSA în Bosnia și Herzegovina. Cadrul de Evaluare a Managementului Terenurilor FAO
47. 2011-2013 Sporirea competitivității și a eficienței fermierilor mici si mijlocii din Moldova orientați în producerea de culturi cu valoare adăugată ca grupuri țintă din raioanele Anenii Noi, Telenești și Sângerei Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Cehia
48. 2011-2013 Proiectarea detaliată și planul de reamplasare pentru 11 SCI în cadrul Programului Compact Corporația Provocările Mileniului (MCC)
49. 2011-2012 Promovarea energiei regenerabile în agricultură și zonele rurale Banca Mondială și SIDA
50. 2011 Rolul femeilor în dezvoltarea afacerilor, extinederea surselor alternative de venit în zonele rurale, inclusiv turism și produsele regionale Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
51. 2011 Asistență la elaborarea planurilor de afaceri și aplicarea la subvenții pentru fermieri și gospodăriile agricole în anul 2011 Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
52. 2011 Suport pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru reparcelarea terenurilor agricole în Republica Moldova FAO
53. 2011 Organizarea grupurilor de producători, introducerea tehnologiilor cu eficiență înaltă pe suprafețe mici și marketing-ul produselor agricole Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
54. 2011 Campania de informare privind măsurile de subvenționare și procedura de aplicare pentru fermieri și exploatații agricole: tipurile de suport și facilitățile oferite pentru producătorii agricoli în 2011 Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
55. 2010-2015 Proiectul Activitatea Reforma Sectorului de Irigare (ARSI) în Programul Compact Corporația Provocările Mileniului (MCC)
56. 2010-2012 Campania de informare privind măsurile de subvenționare și procedura de aplicare pentru fermieri și exploatații agricole: tipurile de suport și facilitățile oferite pentru producătorii agricoli în 2010 Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
57. 2010 Utilizarea rezervelor principale din agricultură în Republica Moldova Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
58. 2010 Instruirea pentru implementarea şi analiza raportării gospodăriilor de fermieri, o reţea de 30 de familii model de fermieri FAO
59. 2010 Asistență la elaborarea planurilor de afaceri și aplicarea la subvenții pentru fermieri și gospodăriile agricole în anul 2010 Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
60. 2010 Dezvoltarea rurală – o provocare pentru administrația locală din zonele rurale din Moldova Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
61. 2009-2010 Proiectul de reparcelare a terenurilor agricole în 40 localităţi Banca Mondială și SIDA
62. 2009 Tranziţia la Agricultura de Valoare Adăugată/Dezvoltarea hărților orto-foto și a bazelor de date a proprietarilor de teren în zonele operaționale a 26 de sisteme centralizate de irigare Corporaţia Provocările Mileniului (MCC)
63. 2009 Proiectul de ajutorare și asistență tehnică: Suport la selectarea beneficiarilor de seminţe de porumb FAO
64. 2009 Proiectul de ajutorare și asistență tehnică: Distribuţia seminţelor de porumb beneficiarilor de proiect FAO
65. 2009 Sporirea încrederii populaţiei rurale în asistenţa acordată de serviciul veterinar de circumscripţie Banca Mondială și UNICEF
66. 2009 Echipament, tehnologii și surse de energie regenrabilă în agricultură Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
67. 2008-2010 Servicii de consultanţă cu privire la adaptarea la secetă Banca Mondială și SIDA
68. 2008-2009 Tranziţia la Agricultura de Valoare Adăugată/Studiul producătorilor agricoli şi proprietarilor de teren în 26 de sisteme de igirare centralizate din Moldova Corporaţia Provocările Mileniului (MCC)
69. 2008 Instruirea beneficiarilor Proiectului 2KR JICA și Guvernul Republicii Moldova
70. 2008 Proiectul de ajutorare și asistență tehnică ca răspuns la seceta din Moldova: Distribuţia furajelor beneficiarilor PNUD
71. 2008 Proiectul de ajutorare şi asistenţă tehnică ca răspuns la seceta din Moldova „Selectarea beneficiarilor şi monitorizarea distribuţiei seminţelor de porumb FAO/PNUD
72. 2008 Informarea medicilor de stat şi privaţi cu acţiunea şi implementarea Legii privind activitatea sanitar veterinară din Republica Moldova în contextul armonizării la cerinţele Comunităţii Europene Banca Mondială
73. 2008 Programul de informare pentru medicii veterinari de stat, privaţi şi administraţia publică locală în profilaxia şi combaterea gripei aviare Banca Mondială și UNICEF
74. 2008 Studiul de fezabilitate privitor la crearea Reţelei Naţionale de Avertizare Timpurie Bazată pe Comunitate (PCAP) Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova
75. 2008 Conferința Ministerelor Agriculturii din țările Inițiativei Central Europene: Practica statelor în dezvoltarea agriculturii durabile FAO
76. 2008 Oportunitățile concurențiale pentru produsele agricole și dezvoltarea piețelor agricole Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
77. 2008 Suport la Elaborarea Politicilor Agricole prin Demararea Activităţilor de Analiză prin exemplul FAPA din Polonia Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
78. 2007-2009 Proiectul Pilot de reparcelare în 6 localități Banca Mondială, SIDA și Guvernul Republicii Moldova
79. 2007-2009 Proiectul de sporire a cantităților și a calității produselor agricole USAID
80. 2007-2008 Asistență la restabilirea producerii grâului de toamnă și consolidarea capacităților pentru a face față efectelor condițiilor climaterice nefavorabile în Moldova FAO
81. 2007 Organizarea și activitățile serviciilor de extensiune din Polonia Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
82. 2007 Managementul gospodăriilor mici și mijlocii și dezvoltarea turisumului rural prin exemplul fermierilor din Polonia Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
83. 2007 Proiectul de Asistență la Privatizarea Terenurilor – Program de informare și instruire a beneficiarilor proiectului USAID
84. 2007 Programul de asistență urgentă privind mitigarea consecințelor secetei pentru femrierii din Orhei, Rezina, Sângerei și Șoldănești USAID
85. 2007 Proiectul de ajutorare și asistență tehnică: Monitorizarea distribuţiei seminţelor de grâu, îngrăşămintelor şi motorinei FAO/PNUD
86. 2007 Proiectul de ajutorare și asistență tehnică ca răspuns la secetă în Moldova: Selectarea beneficiarilor de nutreţuri FAO/PNUD
87. 2006-2013 Revitalizare a Agriculturii (IFAD II), Programului de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (IFAD IV) şi a Proiectului de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (IFAD V) IFAD
88. 2006-2012 Implementarea sub-componentei Servicii de Extensiune Rurală din cadrul Proiectului Servicii și Investiții Rurale (RISP II) Banca Mondială, Guvernul Republicii Moldova și SIDA
89. 2006-2009 Suport la dezvoltarea sectorului rural prin fortificarea capacităţii serviciul de extensiune Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Cehia
90. 2006-2007 Programul de fondare a fermelor model pentru creşterea păsărilor în condiţii de casă, prin securizarea contra gripei aviare USAID
91. 2006 Programul de informare şi instruire a crescătorilor de păsări în profilaxia şi combaterea gripei aviare USAID
92. 2006 Asistență la reformarea agriculturii în zonele rurale prin asistență la dezvoltarea serviciilor de extensiune rurală în Moldova Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
93. 2006 Ajutorul acordat de Republica Polonia la reformarea localităţilor rurale şi a sectorului agricol din Republica Moldova, prin intermediul acordării suportului la dezvoltarea instituţiilor de consulting agricol Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei
94. 2005-2008 Proiectul Controlul Poluării în Agricultură (PCPA) – Promovarea practicilor prietenoase mediului Banca Mondială și Fondul Global de Mediu (GEF)
95. 2005-2007 Proiectul de Asistență la Privatizarea Terenurilor USAID
96. 2005 Asistență tehnică pentru potențialii beneficiari de granturi USAID
97. 2005 Programul de reabilitare a fermelor mici în Republica Moldova USDA
98. 2005 Programul de Informare și Instruire pentru fermieri, beneficiarii Proiectului Parteneriat Internațional pentru Dezvoltarea Umană USDA
99. 2005 Situația curentă a terenruilor agricole și perspectivele de utilizare a lor /USAID
100. 2004-2005 Diseminarea Experiențelor Curților de Arbitraj Departmentul pentru Dezvoltare Internațională a Marii Britanii (DFID)
101. 2004 Program de instruire pentru medicii veterinari USDA
102. 2004 Programul de Informare și Instruire pentru producătorii de mere și struguri – cleinți ai SRL Basfruct USAID
103. 2003-2005 Asistență pentru Serviciile de Consultanță Agricolă din Moldova SIDA
104. 2003-2004 Programul de Informare și Instruire pentru fermieri – cleinți ai magazinelor agricole USAID
105. 2003 Studiul de Cheltuieli și Venituri pentru exploatațiile agricole Banca Mondială
106. 2002-2004 Asistență la inițierea afacerilor în zonele rurale DFID
107. 2002 Conservarea biodiversității ecosistemelor în bazinul Nistrului de Jos Banca Mondială
108. 2001-2006 Implementarea sub-componentei Servicii de Extensiune Rurală din cadrul Proiectului Servicii și Investiții Rurale (RISP I) Banca Mondială, Guvernul Republicii Moldova și SIDA