Loturi Demonstrative

Loturile Demonstrative ACSA  – un instrument eficient pentru transferul de inovații și know-how în zonele rurale din Moldova

În perioada anilor 2001-2019:
1500 de loturi demonstrative înființate și asistate pe parcursul implementării și post implementare:
• 820 în sectorul fitotehnic
• 380 în sectorul zootehnic și piscicultură
• 140 în sectorul nonagricol
• 160 expoziții, târguri.
în total, peste 40 de mii de producători agricoli și antreprenori rurali au beneficiat de instruiri practice în cadrul loturilor demonstative
aproximativ 256 milioane de Lei – valoarea monetară a creșterii producției de origine vegetală și animală în baza loturilor demonstrative înființate
peste 2600 de locuri de muncă permanente și/sau cu program parțial/sezoniere au fost create în baza acestor loturi demonstrative
340 de entități asociative (cooperative agricole, grupuri formale și neformale de marketing, asociații profesionale) create și asistate în baza loturilor demonstrative
Română