Despre noi

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, care îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

ACSA este unul din liderii de pe piaţa de consultanță și cercetare în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale din Republica Moldova, având o reputație excelentă atât în țară cât și peste hotare.

ACSA asigură accesul la cunoştinţe inovative, experienţe şi abilităţi practice, ce vizează un spectru larg de domenii și orientate spre dezvoltarea durabilă a sectorului agricol și rural din Republica Moldova.

Agenția şi-a lansat activităţile în martie 2001 cu suportul tehnic și financiar al Băncii Mondiale, SIDA și DFID, având ca sarcină primordială crearea și administrarea serviciilor publice de extensiune rurală în Republica Modova.

În rezultat, ACSA a instituit şi a fortificat o Reţea Natională de Prestatori de Servicii de Extensiune Rurală (SER) formată din 35 birouri raionale și 350 oficii locale cu un număr total de peste 435 consultanți, din care 80 de consultanţi regionali, amplasaţi la nivel de raion şi 350 de consultanţi locali, amplasaţi la nivel de comunitate rurală.

Astfel, birourile de consultanţă ale Rețelei SER sunt prezente în toate cele 32 de raioane, UTA Găgăuzia (atât în Comrat, cât şi în Ceadîr Lunga), mun. Bălţi şi regiunea Căinari, dar şi în mai mult de 40% din numărul total de primării din țară. Anual, consultanţii SER prestează peste 250 mii de servicii consultative de care beneficiază circa 300 mii de agricultori, antreprenori rurali, autorități publice locale, precum şi persoanele care practică o agricultură de subexistență.

Între anii 2001-2012, serviciile publice de extensiune rurală au fost susținute tehnic și financiar de Banca Mondială, SIDA și Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Proiectului Investiţii şi Servicii Rurale (RISP), iar în perioada din 2013 şi până în 2017, serviciile publice de extensiune rurală au fost finanţate direct din bugetul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regioale și Mediului.

Începând cu anul 2018, ACSA în parteneriat cu Reţeaua Națională de Prestatori de Servicii de Extensiune Rurală continuă să presteze servicii de extensiune rurală, dar aceste servicii sunt mult mai tehnice, mai complexe și sunt adresate unui număr mai redus de beneficiari în bază de contract.

Totodată, ACSA în calitate de asociație obștească și entitate neguvernamentală a participat activ la diferite concursuri naționale și internaționale anunțate de către instutuții statale și partenerii de dezvoltare. Astfel, în ultimii 20 ani de activitate ACSA a implementat cu succes peste 110 proiecte finanțate de Banca Mondială, USAID, MCC, SIDA, UN, DFID, IFAD și alți donatori.

Română