Descriere generală
21.08.2009

ACSA este unitatea executivă de implementare a 3 componente din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, RISP I (2001-2006) şi RISP II (2006-2012) finanţat de Guvernul Republicii Moldova şi Banca Mondială:

  • Servicii de Extensiune Rurală;
  • Reparcelarea Terenurilor Agricole în 40 de sate;
  • Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Secetă.

În cadrul primului component Servicii de Extensiune Rurală, ACSA administrază o reţea de 35 de prestatori de servicii/centre regionale de consultanţă şi 350 de centre locale de consultanţă cu un număr total de 425 consultanţi, dintre care 75 nivel regional (raional) şi 350 la nivel de comunitate rurală. Centrele locale de consultanţă sunt amplasate în incinta primăriilor localităţilor beneficiare ceea ce reprezintă contribuţia autorităţilor publice locale la dezvoltarea serviciilor de extensiune rurală din Republica Moldova.

 

                                      RAS map_2.jpg                          LR_map.jpg

În cadrul componentului II, Reparcelarea Terenurilor Agricole, ACSA operează cu 4 centre regionale create în cadrul primului component şi 40 de consultanţi în domeniul planificării funciare amplasaţi la nivel de comunitate rurală beneficiară de proiect.

În cadrul componentului III, Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Secetă, ACSA operează cu întreaga reţea de consultanţă creată şi dezvoltată în cadrul proiectului RISP I şi II.

Adiţional, ACSA contractează pe termen scurt prin cumul mai mult de 200 de experţi, colaboratori ai instituţiilor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi raionale, instituţii de cercetare şi învăţământ, companii private, etc. pentru realizarea unor sarcini specifice în cadrul tuturor proiectelor implementate de ACSA în spaţiul rural.

Tel (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83
Fax (373 22) 23-53-28
Adresa : 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Copyright © 2019 ACSA Toate Drepturile Rezervate.