Prima Contact Harta
Widget Informer    Flux RSS
 
Prima   /  ACSA   /  Proiecte adiţionale   /  Proiecte curente   /  Agricultură şi dezvoltare rurală / SERVICII DE CONSULTANŢĂ CU PRIVIRE LA ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ADVERSE

SERVICII DE CONSULTANŢĂ CU PRIVIRE LA ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ADVERSE

  imprimare
16.12.2011    

 

I. INFORMAŢII GENERALE SUS

La data de 12 august 2010, Guvernul Republicii Moldova a semnat un Acord de Finanţare (AF) cu Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID), privitor la implementarea Proiectului de Management al Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova (PMDRC).

Obiectivul proiectului este de a consolida abilitatea Serviciului Hidrometeorologic de Stat de a prognoza condiţiile meteo adverse şi de a îmbunătăţi capacitatea Guvernului Republicii Moldova de pregătire şi răspuns în caz de dezastre naturale. Acest obiectiv va fi atins prin capacităţi consolidate de: (i) monitorizarea condiţiilor meteorologice şi emiterea de avertizări privind hazardurile climatice, prin intermediul furnizării de prognoze şi servicii hidrometeorologice exacte şi în timp util; (ii) gestionarea şi coordonarea reacţiilor la dezastre naturale şi cele antropogene; (iii) ajutarea persoanelor fizice, în special a agricultorilor, să conştientizeze şi să se adapteze la hazardele naturale şi la variabilitatea climei.

Proiectul de Management al Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova cuprinde patru componente: (a) consolidarea prognozării condiţiilor meteorologice adverse; (b) îmbunătăţirea pregătirii pentru dezastre şi situaţii excepţionale; (c) iniţierea activităţilor de adaptare la riscurile climatice în agricultură şi (d) suport pentru managementul proiectului.

Componenta A are scopul de a consolida capacitatea Serviciului Hidrometeorologic de Stat de a prognoza condiţiile meteo adverse şi de a oferi factorilor de decizie şi altor utilizatori, previziuni şi avertismente mai eficace, diverse şi în timp util.

Componenta B are drept scop de a consolida capacitatea Guvernului de a gestiona situaţiile excepţionale şi de a coordona răspunsul la dezastre între diferitele niveluri de agenţii guvernamentale prin constituirea şi operarea unui Centru de Management al Situaţiilor Excepţionale (CMSE) şi prin intermediul activităţilor asociate de formare a capacităţilor.

Obiectivul Componentei C este de a consolida aplicarea practică a informaţiei agro-meteorologice în sectorul agricol, în scopul de a spori rezistenţa faţă de schimbările climatice adverse.

Componenta D va oferi sprijin fiduciar pentru aplicarea în practică a celor trei componente. În esenţă, serviciile fiduciare vor fi centralizate pentru proiectul propus şi realizate de către administraţia Oficiului Managmentul Durabil POP, cu sediul în Ministerul Mediului în calitate de entitate fiduciară a proiectului.

Pentru implementarea componentei C a fost selectată de către Oficiul Managmentul Durabil POP şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) - Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) gestionarea Serviciului de Extensiune Rurală (SER) din Republica Moldova, care din numele MAIA va asigura implementarea sub-componentei C.2 "Activităţile pilot pentru creşterea rezistenţei sectorului agricol la schimbările climatice adverse", parte a componentei C.

Componenta C: Iniţierea adaptării la riscurile climatice în agricultură

Obiectivul componentei este de a consolida aplicarea practică a informaţiei agro-meteorologice în sectorul agricol, în scopul de a spori rezistenţa faţă de schimbările climatice adverse. Acest obiectiv va fi atins prin sprijinirea şi dezvoltarea următoarelor activităţi: (a) Sub-Componentul C.1 - Dezvoltarea unei Platforme de Comunicare în Timp Util (b) Sub-Componentul C.2 - Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Schimbările Climatice Adverse (SCASCA).

Sub-componentul C.2 - Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Schimbările Climatice Adverse (SCASCA), va oferi servicii de consultanţă tehnică, inclusiv sprijin, prin acordarea granturilor competitive agricultorilor, grupurilor de agricultori şi comunităţilor rurale pentru iniţierea şi testarea activităţilor care vizează sporirea gradului de conştientizare cu privire la modul şi tehnicile de adaptare necesare pentru a face sectorul agricol mai rezistent la schimbările climatice adverse. Acesta se va baza pe experienţa existentă a ţării privind implementarea câmpurilor demonstrative pentru adaptare la secetă, prin intermediul ACSA-SER şi va avea drept scop extinderea cunoştinţelor, asigurarea transferului tehnologic şi sporirea gradului de conştientizare în comunităţile rurale privind măsurile şi tehnicile de adaptare la un spectru mai larg de riscuri, cum ar fi:

(i)          îngheţuri şi temperaturi joase;

(ii)       înzăpeziri şi acoperirea cu apă a culturilor de toamnă şi multianuale furajere;

(iii)           grindină;

(iv)            secetă;

(v)        inundarea culturilor ca urmare a ploilor torenţiale şi a revărsării râurilor.

Investiţiile susţinute vor include implementarea de soiuri şi hibrizi rezistenţi; asolamente şi rotaţia culturilor; sisteme convenţionale şi conservative de lucrare a solului; culturi intercalate şi asociate; amplasarea culiselor; fâşii forestiere de protecţie; mulcirea culturilor şi a solului cu materiale protectoare; fumigene; sisteme de încălzire şi de condiţionare a aerului pentru teren protejat; generatoare de vânt şi de încălzire a aerului; sisteme şi echipamente de irigare prin aspersiune, picurare şi submersibile; instalarea şi utilizarea plaselor antigrindină; biloane, drenaje, vaduri şi diguri de protecţie; sisteme de drenare a apelor; construcţia de bazine acvatice de colectare a apelor pluviale şi de suprafaţă; regenerarea plantaţiilor legumicole, viticole, pomicole şi culturilor de câmp afectate de hazardurile naturale, precum şi alte activităţi cu potenţial de adaptare. Selectarea beneficiarilor pentru Sub-componentul C.2 se va efectua printr-un sistem competitiv, cu criterii clare de eligibilitate tehnică, socială şi financiară.

Scopul şi obiectivele sub-componentului vor fi atinse prin organizarea campaniei de informare pe scară largă, desfăşurarea programelor de instruire, meselor rotunde şi conferinţelor, prestarea serviciilor specializate de consultanţă, crearea şi dezvoltarea câmpurilor de demonstrare, publicarea şi distribuirea materialelor informative, promovarea rezultatelor prin intermediul zilelor câmpului şi a mass-mediei, etc.

Activităţile Sub-componentei SCASCA vor fi realizate de Agenţia ACSA şi Reţeaua de Extensiune Rurală cu implicarea pe larg a specialiştilor de talie naţională din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică de profil.

 

II.ABORDAREA METODOLOGICĂ SUS

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică, ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea organizaţiei ACSA este dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin instituirea şi susţinerea unei reţele profesionale de prestatori de servicii de informare, consultanţă şi instruire a producătorilor agricoli şi antreprenorilor rurali. ACSA este gestionarul Serviciului de Extensiune Rurală (SER) din Republica Moldova.

În prezent ACSA - SER dispune de o reţea formată din 35 Prestatori de Servicii (PS) cu un număr total de 425 consultanţi, dintre care 75 consultanţi regionali şi 350 consultanţi locali plasaţi în primării. ACSA este reprezentată de către oficiile sale regionale în toate 32 de raioane ale Republicii Moldova, în UTA Găgăuzia (în raioanele Comrat şi Ciadîr Lunga), în municipiul Bălţi şi regiunea Căinari.

Consultanţii regionali şi locali ACSA acordă anual peste 200 mii de servicii consultative din domeniile: tehnologii moderne de producere, marketingul mijloacelor de producere şi valorificarea produselor agricole, economie şi legislaţie agricolă la circa 370 de mii de producători agricoli şi antreprenori rurali. ACSA creează anual peste 100 câmpuri de demonstrative şi a publicat în ultimii zece ani peste 150 titluri de broşuri, ghiduri, manuale, postere, pliante şi alte materiale informative.

Sub-componentul "Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Schimbările Climatice Adverse (SCASCA)" va avea drept scop creşterea gradului de conştientizare cu privire la modul şi tehnicile de adaptare necesare pentru a face sectorul agricol mai rezistent la schimbările climatice adverse, inclusiv: îngheţ şi temperaturi joase, înzăpeziri şi acoperirea cu apă a culturilor de toamnă şi multianuale furajere, grindină, secetă, inundarea culturilor. Abordarea metodologică a implementării sub-componentei va fi asigurată de ACSA - SER prin:

-          Organizarea şi implementarea unei campanii de informare la nivel naţional, raional şi local prin sensibilizarea şi selectarea potenţialilor beneficiari de proiect eligibili la fondarea loturilor cu caracter demonstrativ privind promovarea măsurilor şi tehnicilor de prevenire şi antenuare a hazardurilor naturale. În cadrul implementării sub-componentului va fi utilizat conceptul de „Instruire a instructorilor" pentru a fluidiza informaţia necesară la toate nivelele. Astfel va fi organizat un Seminar Naţional de lansare şi o sesiune de instruire pentru PS SER, 35 de seminare raionale şi 350 de seminare locale de promovarea şi desiminare a proiectului. În aşa mod, se va asigura o continuitate a sub-componentului, odată ce toţi consultanţii reţelei de extensiune rurală vor putea informa şi consulta clienţii săi despre măsurile de diminuare a riscurilor hazardurilor naturale pe tot parcursul proiectului cât şi după finalizarea lui;

-          Instrumentul de bază ce urmează a fi utilizat în cadrul sub-componentei este câmpul de demonstrare care are cel mai mare efect de informare şi argumentare a necesităţii de aplicare a măsurilor şi tehnicilor necesare de prevenire - atenuare şi de promovare. Astfel implementarea sub-componentei prevede fondarea a 50 loturi cu caracter demonstrativ prin intermediul Reţelei Prestatorilor de Servicii SER şi asigurarea în baza lor a serviciilor de consultanţă specializată şi replicarea lor la un număr mare de gospodării agricole care doresc să preia experienţa inovatoare. Această activitate va permite diseminarea rezultatelor / tehnicilor utilizate, în baza loturilor demonstative implementate şi a experienţei beneficiarilor de proiect, precum şi prin utilizarea metodologiilor de extensiune;

-          ACSA va adopta o abordare holistică pentru atingerea rezultatelor scontate, prin angajarea într-o serie de activităţi care vizează creşterea gradului de conştientizare, a cunoştinţelor şi a gestionării capacităţilor fermierilor mici şi mijlocii de a face faţă provocărilor reprezentate de condiţiile meteorologice severe şi adverse. Acest lucru va fi asigurat prin implementarea unui şir de activităţi bine planificate, cum ar fi desfăşurarea unei ample campanii informaţionale şi promoţionale, organizarea atelierelor de lucru, programelor de instruire, meselor rotunde şi a conferinţelor, difuzarea de materiale informative, oferirea unei game largi de servicii de extensiune, instituirea câmpurilor demonstrative şi a seminarelor practice în teren, etc.

Este de remarcat faptul că ACSA a implementat deja proiecte de acordare a asistenţei tehnice pentru promovarea tehnicilor şi a practicilor de adaptare la secetă, în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, astfel activităţile desfăşurate în cadrul prezentei sub-componente vor fi dezvoltate în baza experienţei anterioare existente.

Obiectivele de bază urmărite la implementarea prezentei sub-componente prevăd realizarea următorilor indicatori-cheie:

-          Sporirea gradului de conştientizare generală de către agricultori a tehnicilor de atenuare şi adaptare la schimbările climatice adverse, prin intermediul seminarelor şi loturilor demonstrative;

-          O mai bună cunoaştere şi dezvoltare a abilităţilor practice ale agricultorilor din Moldova în aplicarea şi adoptarea de tehnologii moderne, în vederea creşterii rezistenţei la schimbările climatice adverse;

-          Capacitatea îmbunătăţită a serviciilor de extensiune din Republica Moldova de a-şi extinde cunoştinţele şi capacităţile în privinţa tehnicilor agricole de rezistenţă la condiţiile meteorologice adverse;

-          Stabilirea fundamentului pentru diseminarea experienţei practice privind adaptarea la schimbările climatice, în baza câmpurilor demonstrative.

Unul dintre elementele-cheie care urmează să fie asigurat pentru o implementare de succes este reprezentat de furnizarea informaţiei ample şi desfăşurarea unei campanii de promovare cu privire la activităţile proiectului şi asistenţa care urmează să fie acordată de proiect pe toată perioada de implementare. Pentru a face cât mai multă informaţie accesibilă unui număr cât mai mare de public, vor fi elaborate şi publicate pliante şi oferte informative, care vor conţine scurte informaţii despre toate componentele proiectului, posibilitatea de a accesa sursele de finanţare şi asistenţă din partea proiectului, domeniile de activitate acoperite de proiect, tipurile de servicii de consultanţă oferite de proiect, precum şi alte informaţii care pot fi relevante pentru producătorii agricoli. Pliantele informaţionale şi ofertele promoţionale vor fi plasate de către consultanţii SER în localuri publice, cu acces facil pentru public, în toate localităţile rurale ale ţării. Adiţional, ei vor plasa anunţuri cu informaţii privind datele şi locurile unde vor fi organizate sesiunile de informare şi instruire.

În timp ce pliantele vor fi utilizate pentru sporirea gradului de conştientizare generală despre activităţile proiectului, vor fi elaborate informaţii privind hazardurile specifice, punându-se accent pe atenuarea riscurilor. În cadrul sub-componentei se vor elabora şi publica:

-          un ghid practic privind atenuarea riscurilor de hazarduri naturale, care va include descrierea detaliată a tuturor măsurilor şi tehnicilor de atenuare a riscurilor de hazarduri naturale şi alte informaţii conexe;

-          cinci postere specifice privind adaptarea la hazardurile naturale.

Ghidul şi posterele vor fi elaborate de către un grup de experţi în adaptarea la hazardele naturale şi vor acoperi cele cinci tipuri de hazarde şi măsuri de atenuare promovate de proiect. Ghidul şi posterele elaborate vor fi eliberate în scop de informare - echipare, fiecărei primării din ţară, instituţiilor de învăţământ superior şi colegiilor agricole, beneficiarilor de loturi demonstrative, etc. Posterele vor fi amplasate în locuri publice cu acces facil pentru un număr cât mai mare de producători agricoli şi antreprenori din localităţile rurale din Moldova.

Campania de informare a fermierilor şi producătorilor agricoli fiind un element foarte important al proiectului, va servi drept un instrument eficient în procesul de sporire a gradului de conştientizare de către fermieri şi alţi producători agricoli, a tehnicilor de atenuare şi adaptare la condiţiile meteorologice adverse. Campania de informare şi de promovare va avea, de asemenea, o contribuţie mare şi va viza identificarea potenţialilor solicitanţi / beneficiari de implementare a mini-proiectelor (câmpurilor) demonstrative.

În cadrul campaniei de informare va fi desfăşurat un curs de instruire a consultanţilor SER, utilizând abordarea „formarea formatorilor". Campania de informare se va desfăşura prin implementarea următoarelor etape:

a)     Conferinţa de lansare şi o sesiune de instruire generală privind implementarea sub-componentei;

Sesiunea de instruire privind implementarea sub-componentei prevede 2 zile de instruire a consultanţilor în servicii de extensiune. Scopul sesiunii de instruire este de a oferi consultanţilor în servicii de extensiune, date generale despre proiect, descrierea componentelor proiectului, activităţile de implementare ale proiectului, acordurile contractuale şi responsabilităţile consultanţilor, acordurile contractuale cu beneficiarii proiectului în privinţa implementării proiectului, procedurile de monitorizare şi evaluare, precum şi procedurile de raportare.

b)     35 sesiuni de instruire - informare generală la nivel regional;

Aceste sesiuni de instruire-informare au ca scop de a oferi consultanţiilor locali SER şi părţilor interesate regionale, date generale, descrierea componentelor şi activităţile de implementare a proiectului, acordurile contractuale şi responsabilităţile consultanţilor, procedurile de monitorizare, evaluare şi procedurile de raportare.

c)      350 de seminare de informare la nivel local cu fermierii şi producătorii agricoli (potenţialii beneficiari ai proiectului)

Seminarele de informare vor fi desfăşurate în comunităţile din aria de deservire a Reţelei SER. În timpul implementării campaniei de informare, consultanţii locali SER vor organiza cel puţin o sesiune de informare în fiecare localitate unde sunt prezenţi, invitând, în acelaşi timp, fermierii şi producătorii agricoli interesaţi din satele învecinate, în cazul în care acestea nu sunt acoperite de reţeaua de servicii de consultanţă. Campania de informare va fi organizată pentru producătorii agricoli locali, oferindu-le informaţii privind oportunităţile şi posibilităţile oferite de proiect.

La finele fiecărei sesiuni de informare, participanţii vor avea ocazia să completeze formularele de participare în cadrul proiectului. Formularele de participare completate vor fi colectate de către consultanţii SER şi vor face obiectul unei evaluări preliminare şi de elaborare a Listei preliminare de potenţiali beneficiari de proiect.

În scopul unei campanii eficiente de sensibilizare, cât şi pentru sporirea capacităţilor şi extinderea cunoştinţelor beneficiarilor şi consultanţilor, în cadrul sub-componentei vor fi elaborate şi dezvoltate 5 module de instruire cu privire la tehnicile agricole de prevenire şi atenuare a hazardurilor naturale promovate de proiect, precum şi alte informaţii conexe. Instruirea consultanţilor SER va fi bazată pe abordarea „formarea de formatori" şi instruirea în cadrul sesiunilor de informare - instruire şi a loturilor demonstrative. Prin urmare, aceste cunoştinţe vor fi diseminate către fermierii privaţi şi alţi producători agricoli, prin intermediul reţelei SER. Consultanţii ACSA - SER care vor fi direct implicaţi în procesul de implementare a proiectului, oferind servicii de consultanţă producătorilor agricoli şi promovarea replicării de loturi demonstrative similare din ţară.

Instruirea va fi efectuată la nivel naţional, regional şi la nivelul comunităţii, şi va include formarea de formatori, consultanţi specializaţi şi producători. Accentul se va pune pe dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor, precum şi schimbarea atitudinilor şi abordărilor. În cadrul instruirilor se vor organiza ateliere de lucru cu discutarea unor situaţii reale, ca bază pentru implementarea unor loturi cu caracter demonstrativ şi rezolvarea unor eventuale probleme apărute. Participanţii vor pleca de la fiecare ciclu de instruire cu planuri personale concrete de implementare şi de acţiune, detaliind ce acţiuni vor întreprinde în rezultatul instruirii şi când acestea vor fi finalizate. Echipa de implementare a sub-componentei va fi implicată în acordarea suportului la implementarea şi supravegherea realizării planurilor de acţiune elaborate.

Abordarea propusă pentru formarea de formatori va fi urmatoarea: selectarea unui grup de 35 de consultanţi SER, cel mai bine pregătiţi în domeniul managementului riscurilor de dezastre naturale, inclusiv cu experienţă relevantă în proiecte similare anterioare. Acest lucru va permite îmbunătăţirea capacităţii existente ale SER din mediul rural în domeniul de atenuare a riscului de hazarduri pe termen lung, precum şi va asigura o implementare de succes a sub-componentei.

Instruirea pentru formarea de formatori va consta din două sesiuni de instruiri cu durata de 5 zile, cu participarea a 35 de consultanţi specializaţi SER, care se va desfăşurată în baza a 5 module şi programe de instruire elaborate de ACSA. Aceste sesiuni de instruire vor servi drept bază pentru serviciile oferite de consultanţi producătorilor agricoli.

După selectare şi în prealabil fondării câmpului demonstrativ, celor 50 de beneficiari ai proiectului, le va fi oferită instruire în conformitate cu 5 module în privinţa atenuării riscurilor hazardurilor naturale. Acest lucru le va permite fermierilor şi producătorilor agricoli - participanţi la proiect, să conştientizeze şi dobândească o înţelegere generală privind adaptarea la riscurile naturale şi să nu deţină cunoştinţe doar în privinţa măsurilor şi tehnicilor abordate în propunere lor de mini-proiect. Sesiunea de instruire pentru beneficiarii de proiect va consta din trei sesiuni de instruiri cu durata de 5 zile, cu participarea a 50 de fermieri selectaţi pentru activităţile demonstrative ale proiectului.

În cadrul instruirilor implementate vor fi efectuate evaluări periodice ale necesităţilor de instruire prin intermediul feedback-ului de la consultanţii SER şi de la beneficiarii loturilor demonstrative. La sfârşitul fiecărei sesiuni de instruire şi al atelierelor de lucru, participanţii vor fi rugaţi să completeze evaluări şi un scurt chestionar. Această informaţie va fi analizată şi va sta la baza dezvoltării şi ajustării ulterioare a materialelor şi a programului de instruiri. Elaborarea materialelor de instruire, precum şi desfăşurarea instruirii va fi coordonată de echipa de implementare ACSA, în conformitate cu rezultatele şi necesităţile de formare în cadrul sub-componentei.

Modulele de instruire vor fi concepute sub formă de ghiduri practice şi vor fi destinate utilizării de către beneficiarii proiectelor care implementează câmpuri demonstrative, precum şi de către consultanţii SER implicaţi în implementarea proiectului. Fiecare modul va oferi o descriere exhaustivă şi detaliată a riscurilor climatice şi tehnicilor specifice de prevenire - atenuare, care vizează creşterea rezistenţei sectorului agricol la schimbările climatice adverse. Fiecare modul va cuprinde informaţii suplimentare cu privire la planurile de afaceri pentru fiecare tip de măsură de atenuare, exemple de analiză a fluxului de numerar pentru fiecare măsură, aspectele juridice, descrierea detaliată a echipamentelor specializate utilizate, a materialelor de construcţie, precum şi alte aspecte specifice, în cazul în care sunt cerute de tehnologia aplicată în fiecare caz separat. Acest lucru va asigura furnizarea de cunoştinţe şi abilităţi practice privind aplicarea şi adoptarea unor tehnologii moderne destinate creşterii rezistenţei la condiţiile meteorologice adverse.

În cadrul sub-componentei vor fi elaborate şi dezvoltate 5 module şi programe de instruire pentru următoarii factori de risc pe care se va axa proiectul: (i) îngheţ; (ii) înzăpeziri şi acoperirea cu apă a culturilor de toamnă; (iii) grindină; (iv) secetă; (v) inundarea culturilor în rezultatul ploilor torenţiale şi al revărsării râurilor.

Urmând o procedură competitivă, cel puţin 50 de fermieri din Republica Moldova vor fi selectaţi în calitate de beneficiari ai acestui sub-component. Pentru a oferi un efect de demonstrare sporit este preconizat ca participanţii să fie selectaţi din toate raioanele ţării conform unei proceduri competitive. Echipa centrală ACSA va asigura gestionarea programul de implementarea şi selectarea beneficiarilor de proiect, iar Reţeaua de consultanţi locali şi regionali SER va oferi suport tehnic participanţilor selectaţi pe parcursul perioadei de implementare a sub-componentei. Indicatorii de performanţă ai sub-componentei cu efect demonstrativ, prevăd ca în anul al doilea şi în anii următori cel puţin încă 1500 fermieri adiţionali să adopte recomandările, măsurile şi tehnicile de prevenire - atenuare propuse de prezentul proiect.

 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU PARTICIPARE LA PROIECT SUS

Orice producător agricol din zona rurală a ţării va fi eligibil pentru participare în cadrul proiectului, dacă îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Solicitanţii care nu corespund cel puţin unui criteriu expus mai sus, nu vor fi pre-selectaţi pentru participare în proiect.

Consultanţii locali şi regionali vor asista candidaţii selectaţi în pregătirea propunerilor de proiect şi vor oferi tot suportul tehnic necesar pentru a facilita implementarea activităţilor în gospodăriile ale căror propuneri au fost acceptate pentru implementare.

Pe parcursul procesului de pre-selecţie, consultanţii SER vor atrage o atenţie specială tehnologiilor aplicate şi diversificării tehnicilor de atenuare utilizate în prevenirea - combaterea schimbărilor climatice adverse.

Propunerile de proiect finalizate vor fi pregătite în limba română sau rusă şi vor fi depuse la oficiul central ACSA. Pentru a fi luate în consideraţie, propunerile de proiect vor trebui scrise de tipar şi prezentate în format imprimat şi electronic. Propunerile care nu sunt complete sau cărora le lipseşte unul dintre elementele cerute nu vor fi luate în consideraţie.

Fiecare PS va selecta cel puţin 3 (trei) potenţiali beneficiari ai proiectului din fiecare regiune, cărora le va fi oferit sprijin la elaborarea şi dezvoltare propunerii de proiect şi prezentarea în continuare pentru aprobarea finanţării. Propunerile de proiecte din una şi aceiaşi regiune vor conţine diferite măsuri şi tehnici sau un complex integrat de tehnici de prevenire - atenuare promovate în conformitate cu hazardurile naturale incluse în proiect.

Propunerile de proiect elaborate şi depuse pentru finţare va trebui să conţină informaţie exhaustivă în privinţa următoarelor informaţii specifice (vezi Anexa 3):

a)     Titlul Proiectului propus;

b)     Rezumatul executiv;

c)      Argumentarea proiectului;

d)     Obiectivele şi scopul proiectului;

e)     Informaţii despre proprietarul (ii) afacerii;

f)       O scurtă istorie a afacerii;

g)     Tipul proiectului propus şi descrierea detaliată a proiectului;

h)     Bugetul detaliat pentru investiţiile vizate în cadrul propunerii de proiect, incluzând propria contribuţie la proiect;

i)       Fluxul de numerar al lotului demonstrativ pentru următorii trei ani;

j)       Descrierea detaliată a beneficiilor câştigate ca urmare a implementării proiectului şi rezultatele preconizate;

k)     Evaluarea impactului asupra mediului, dacă există.

Propunerile de proiect selectate şi prezentate trebuie să fie durabile pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data instituirii, astfel încât să poată servi drept câmp model demonstrativ pentru alţi producători agricoli, chiar şi după sfârşitul perioadei de implementare a proiectului. După elaborarea propunerilor de proiect, acestea vor fi depuse pentru evaluarea finală în cadrul Comisiei de Evaluare.

IV. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

În perioada noiembrie 2012 - iulie 2013 sunt organizate dezbateri publice cu privire la construcţia bazinelor de colectare a apelor pluviale şi de suprafaţă, pentru următorii beneficiari ai sub-componentei C.2 "Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Schimbările Climatice Adverse" (SCASCA) din cadrul Proiectului de Management al Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova (PMDRC):

 

LISTA DISCUŢIILOR PUBLICE

cu membrii comunităţilor şi APL de către beneficiarii loturilor cu caracter demonstrativ al subcomponentei Servicii de Consultanţă cu privire la Adaptarea la Schimbările Climatice Adverse (SCASCA) pentru anii 2012-2014

Nr. Contract

Perioada discutiilor si dezbaterilor puiblice

Adresa: raion, localitate, tel, GSM, e-mail

Beneficiarul proiectului

Scopul contractului

1

Noiembrie 2012 - Iunie 2013

  r. Şoldăneşti,    s. Zahorna,  (0272) 48-2-34

G.Ţ. Burez Ion

Tehnici de atenuare a afectării de inundare a culturilor legumicole ca urmare a ploilor torenţiale şi revărsării apelor prin construcţia bazinului acvatic de colectare a surplusului de apă

2

Noiembrie 2012 - Iunie 2013

r.Cimislia,  or. Cimislia, tel 0-241-2-21-65; mob:069388282

CAIPS Basan-Agro

Aplicarea irigării prin picurare, utilizarea plaselor antigrindină şi fumigenelor, ca măsuri combinate pentru atenuarea efectelor secetei, grindinii, îngheţurilor şi temperaturilor joase, la cultivarea cultivarea viţei de vie

3

Noiembrie 2012 - Iunie 2013

 

raionul Criuleni,
comuna  Drăsliceni,    
  s. Logăneşti,   GSM. 069110044

S.R.L Colvimex

Adaptarea la schimbările climatice adverse prin colectarea apelor freatice, pluviale şi apa râului Ichel  şi irigarea a 7 ha cultivate cu legume, cartof şi levănţică

4

Noiembrie 2012 - Iulie 2013


    r. Glodeni     
s. Limbenii Noi,
  Tel: 024970536, 069664512

G.Ţ. Ghenadie Liciman

Atenuarea afectării de secetă şi îngheţ la cultivarea legumelor în teren protejat prin construcţia serelor, instalarea unui sistem de încălzire şi condiţionare a aerului şi sistemului de irigare prin picurare

5

Iunie - Octombrie 2013


r-nul Orhei,
s. Vatici
079405688

G.Ţ. P.I. Mătrăgună

Aplicarea sistemului de irigare prin picurare şi aspersiune şi colectarea apelor pluviale şi de suprafaţă, ca măsură de atenuare a afectării de secetă

6

Iunie - Octombrie 2013

Anenii Noi,
     s. Speia        Tel. :069716785

G.Ţ. Teleman S.

Implementarea tehnicilor şi măsurilor de atenuare a secetei, prin construcţia bazinului de acumulare, aplicarea irigării prin picurare şi înierbării culturilor horticole

7

Aprilie  - Iulie 2013

Ungheni,
s. Hristoforovca
 Tel: 069017202

G.Ţ. Vizitiu Petru Mihai

Adaptarea la schimbările climatice adverse prin implementarea sistemelor de irigare prin picurare şi mulcire la cultivarea legumelor şi căpşunului

Pentru a vedea planul de amplasare al bazinului de colectare a apelor pluviale şi de suprafaţă şi invitaţia la dezbateri publice, rugăm să efectuaţi click pe denumirea beneficiarului vizat.

G.T._Burez_Ion.jpg

CAIPS_Basan-Agro.jpg

S.R.L._Colvimex.jpg

G.T._Ghenadie_Liciman_01.jpg

G.T._Ghenadie_Liciman_02.jpg

G.T._Petru_Matraguna.jpg

G.T._Teleman_S.jpg

 
 
  •        
 
 
Actualizat la: 15.07.2020
ACSA   \   NOUTĂŢI   \   SERVICII   \   PUBLICAŢII   \   PIAŢA AGRICOLĂ   \   GALERIE FOTO   \   CONTACT   \   IVR ACSA
Tel: (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83 / Fax: (373 22) 23-53-28 Total vizitatori: 3759703
Adresa: 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Email: office@acsa.md
  sus