Prima Contact Harta
Widget Informer    Flux RSS
 
Prima   /  ACSA   /  Proiecte adiţionale   /  Proiecte curente   /  Agricultură şi dezvoltare rurală / Proiectul „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”

Proiectul „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”

  imprimare
24.07.2013    

La data de 29 mai 2013, Guvernul Republicii Moldova a semnat Acordul de finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA) privind realizarea proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei", în baza căruia Republica Moldova a obţinut, cu titlu de credit, 10 mil. dolari SUA pentru contracararea consecinţelor secetei dezastruoase din anul 2012. Legea pentru ratificarea Acordului a fost promulgată de Preşedintele ţării la 15 iulie 2013.

Obiectivul Proiectului „Suport de Urgenţă pentru Agricultura Moldovei" (PSUAM) prevede atenuarea efectelor negative ale secetei din 2012, contribuind la restabilirea producerii porumbului şi a grâului şi la prevenirea reducerii şeptelului de animale în cele mai afectate raioane ale Republicii Moldova.  

Conform prevederilor Acordului privind realizarea proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei", mijloacele financiare vor fi distribuite fermierilor din raioanele cele mai afectate de seceta anului 2012, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la semănatul grâului de toamnă în anul 2012 şi al porumbului în primăvara anului 2013.

Proiectul în cauză sprijină priorităţile Guvernului de a aborda situaţia de urgenţă, de a reduce riscul de escaladare şi de a facilita recuperarea după secetă. Totodată, obiectivul de urgenţă pe termen scurt al proiectului, completează obiectivele pe termen lung de adaptare la schimbările climatice în agricultură şi pregătirea pentru dezastre, promovate în prezent de proiectele care sunt în curs de implementare: Proiectul de Management al Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova şi proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova".

Astfel, la data de 22 iulie 2013, în incinta Sălii de şedinţe al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în scop de informare a potenţialilor beneficiarilor de compensaţii şi în vederea demarării procesului de recepţionare şi administrare a cererilor pentru acordarea compensaţiilor oferite în cadrul proiectului, a avut loc seminarul de informare referitor la „Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a procesului de alocare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de producătorii agricoli pentru semănatul grîului de toamnă în anul 2012, precum şi semănatul porumbului, în primăvara anului 2013".

De asemenea, în cadrul seminarului au fost prezentate activităţile de implementare a procesului de recepţionare şi administrare a cererilor şi Campania de informare şi sensibilizare a agricultorilor de a participa la proiect în calitatate de beneficiari.

Astfel, beneficiari ai compensaţiilor oferite vor fi persoane fizice sau juridice care au semănat suprafaţa de teren deţinută cu:

1) grâu de toamnă, cererea căruia a fost depusă şi acceptată în condiţiile HG nr. 766 din 15.10.2012;

2) porumb semănat în primăvară pentru roada anului 2013, care vor depune o cerere, în acest sens;

Totodată:

3) producătorul agricol provine din oricare raion al republicii cu excepţia raioanelor Briceni, Edineţ şi Drochia;

3) producătorul agricol este deţinătorul legal al terenului agricol însămânţat;

4) suprafaţa minimă indivizibilă însămânţată cu porumb, constituie 0,5 ha.

Procesul de recepţionare şi administrare a cererilor pentru compensaţii la porumb va include constituirea Comisiilor speciale ale primăriilor care vor examina cererile depuse de agricultori, vor întocmi listele beneficiarilor de compensaţii şi le vor prezenta secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), care după verificarea corespunderii documentaţiei depuse cu criteriile de eligibilitate, vor transmite cererile şi listele depuse către Comisia centrală de profil, constituită prin ordinul MAIA.

Comisia centrală de profil, compusă din reprezentanţi ai MAIA, AIPA şi ai asociaţiilor profesionale, în termen de 20 de zile lucrătoare de la recepţionarea documentelor, va verifica, calcula şi autoriza spre plată compensaţiile pentru suprafaţa terenurilor agricole semănate, în conformitate cu Manualul operaţional al proiectului.

AIPA, în baza procesului-verbal al Comisiei centrale de profil, va asigura perfectarea documentelor privind transferul compensaţiilor, de regulă,  la contul bancar al beneficiarului, iar în cazul când acesta nu deţine cont bancar, compensaţia va fi repartizată beneficiarului prin intermediul oficiilor poştale la domiciliul beneficiarului, în baza Listelor aprobate de Comisia centrală de profil şi înaintate Î.S. „Poşta Moldovei".

Termenul-limită de transferare a compensaţiilor către producătorii agricoli este 31 octombrie 2013.

În cadrul activităţilor de realizare a proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei", Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) va fi responsabilă de Campania de implementare şi sensibilizare a producătorilor agricoli şi de implementare a mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor (plângerilor).

Pentru detalii adiţionale, a se vedea:

1. Ordin cu  privire la unele măsuri de implementare a proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei" şi Regulament privind modul de organizare şi desfăşurare a procesului de alocare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de producătorii agricoli pentru semănatul grîului de toamnă în anul 2012, precum şi semănatul porumbului, în primăvara anului 2013, pentru versiunea în limba română - click aici  Ordin_si_Regulament_Implementare_PSUAM.doc , pentru versiunea în limba rusă - click aici __PSUAM.docx

2. Anexa 2. Cerere-model pentru includerea în lista beneficiarilor de compensaţii pentru semănatul de porumb, click aici Anexa_2_Cerere_Model.doc;

3. Anexa 3. Act de constatare a suprafeţei semănate cu porumb, click aici Anexa_3_Act_de_constatare.doc;

4. Anexa 4. Lista deţinătorilor de terenuri, solicitanţi de compensaţii (persoane fizice, inclusiv gospodării ţărăneşti care nu dispun de conturi bancare), click aici Anexa_4_Lista_detinatori_teren.doc şi Anexa_4Lista_detinatorilor_terenuri_solicitanti_de_compensatii.xls;

5. Anexa 5. Lista deţinătorilor de terenuri, solicitanţi de compensaţii (gospodării agricole), click aici Anexa_5_Lista_gospod._agricol.doc şi Anexa_5_Lista_solicitanti_gospodarii_agricole.xls;

6. Model de „Dispoziţie cu privire la constituirea comisiei pentru examinarea cererilor de alocare a compensaţiei pentru semănatul porumbului pentru roadă anului 2013", click aici Model_Dispozitie_Primarie.doc;

7. Repere pentru persoanele responsabile de organizarea procesului de implementare a proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei" (ACSA/AIPA), click aici Repere_pers._responsab._implement_PSUAM.docx

8. Posterul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei", pentru versiunea în limba română - click aici Poster_PSUAM_2013_Rom.pdf, pentru versiunea în limba rusă - click aici Poster_PSUAM_2013_Rus.pdf

9. Pliantul proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei", pentru versiunea în limba română - click aici Pliant_PSUAM_ACSA_rom.pdf , pentru versiunea în limba rusă - click aici Pliant_PSUAM_ACSA_rus.pdf

 
 
  •        
 
 
Actualizat la: 15.07.2020
ACSA   \   NOUTĂŢI   \   SERVICII   \   PUBLICAŢII   \   PIAŢA AGRICOLĂ   \   GALERIE FOTO   \   CONTACT   \   IVR ACSA
Tel: (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83 / Fax: (373 22) 23-53-28 Total vizitatori: 3759679
Adresa: 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Email: office@acsa.md
  sus