Datele personale inserate în formularul de abonare nu sunt colectate cu scopul de a fi distribuite unor terţe persoane, publicării sau expedierii de publicitate nesolicitată, ci reprezintă o cerinţă a operatorilor de telefonie celulară pentru asigurarea posibilităţii expedierii mesajelor SMS cu alerte între orele 19:00-08:00

Colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal conţinute în formularul de abonare corespunde reglementărilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

LISTA SERVICIILOR DE ACCES ȘI EXPEDIERE A INFORMAȚIILOR
Servicii SIMA-PACT ALERT INFORMAȚIONAL PROFESIONAL
Preț lunar 20 lei 30 lei 40 lei
Preț anual 240 lei 360 lei 480 lei
 
       
SMS – alerte, prognoze și informații
Prețuri pe grupe de produse și piețe
(fiecare Vineri)
Măsuri de prevenire și adaptarea la afectarea de hazarde
Alerte la hazarde naturale hidrometeorologice
Alerte la hazarde naturale geologice
Alerte la hazarde biologice
(epifitotii si epizootii)
Prognoze agrometeorologice
(zilnice)
Prognoze de afectare potențială de epifitotii
Acces la interfețe SIMA-PACT
Producerea Agricolă
Studii Agricole
Export Moldova
Prognoza Meteo
Prognoza Boli şi Dăunători
E-mail – alerte, prognoze și informații: platforma PACT și www.acsa.md
Alerte, prognoze și măsuri de pre și post afectare de hazarde
alerte la hazarde naturale hidrometeorologice
alerte la hazarde naturale geologice
alerte la hazarde biologice
prognoze agrometeorologice (zilnice)
măsuri speciale de prevenire a hazardelor naturale hidrometeorologice
măsuri speciale de combaterea a hazardelor naturale hidrometeorologice
Situația și prognoza prețurilor pe piețele de referință
studii săptămânale de piața pentru 10 piețe de referință din RM
standardele UE și CSI de marketing pentru produsele livrate în stare proaspătă
oferte și cereri de comercializare și procurare a produselor agricole
tehnologii și tehnici de cultivare a culturilor agricole
tehnologii și tehnici post recoltare a culturilor agricole
Alerte, prognoze și măsuri de pre și post afectare de epifitotii
prognoze de afectare potențială de epifitotii a sectorului fitotehnic
alerte de avertizare la afectarea de epifitotii a sectorului fitotehnic
metodici și tehnici de prevenire a afectării culturilor agricole de epifitotii
metode de combaterea a epifitotiilor la culturile agricole
alerte de afectare potențială de epizootii a sectorului zootehnic
 
CONTRACT DE PRESTAREA SERVICIILOR
de acces și expediere a informațiilor livrate de Platforma de Avertizare și Comunicare Timpurie
și Sistemul Informațional de Marketing Agricol (PACT – SIMA – www.acsa.md)
 
Nr. 373 (se înscrie numărul GSM fără ZERO în față) 
Pachetul de abonare: ALERT
PREZENTUL CONTRACT intră în vigoare pe pînă la
este semnat de Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (în continuare Prestator),
care îşi are sediul în Republica Moldova, or. Chişinău, str. Puşkin 16, cod fiscal 1011620001541 pe de o parte,
şi dl Nume Prenume ,
domiciliat în Zona: Raionul: Localitate
Adresa
, Republica Moldova,
legitimat cu buletin de identitate , născut pe data de , c/f ,
eliberat pe data de de oficiul , valabil până la ,
număr de telefon mobil 373 la operatorul de telefonie mobilă ,
e-mail: (în continuare Abonat), pe de altă parte.
 1. Obiectul Contractului

Asigurarea accesului și expedierea informațiilor livrate de Platforma de Avertizare și Comunicare Timpurie integrat cu Sistemul Informațional de Marketing Agricol (PACT-SIMA: www.acsa.md) elaborat și gestionat de ACSA. Sistem informațional creat la comanda Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în cadrul Proiectului Managementul Dezastrelor și Riscurilor Climaterice (PMDRC).

 1. Drepturile și îndatoririle părților
  1. Prestatorul se obligă să presteze Abonatului servicii de transmiterea a informaţiilor în termeni de alerte la hazarde naturale, prognoze meteo, boli și dăunători, prețurile la produsele agricole prin formate de acces la: (i) interfața PACT-SIMA (www.acsa.md), (ii) E-mail și (iii) SMS(în continuare „Servicii”), în perioada
  2. În cazul lipsei motivului de încetare a contractului și a agreării de către ambele părți a condițiilor contractuale, prezentul contract își are termenul de acțiune până la
  3. Pentru etapa de dezvoltare operațională , serviciile prestate de expediere a datelor prin intermediul PACT-SIMA vor fi gratis și achitate de PMDRC
  4. La solicitarea abonatului poate fi extins termenul și valabilitatea contractului pentru orice altă perioadă, după , serviciile în acest caz vor fi contra plată în dependență de pachetul de abonare și serviciile solicitate. Înștiințarea în acest caz a Abonatului va fi efectuată prin expedierea unui SMS informațional despre costul și perioada de abonare și termenul achitării.
  5. Serviciul IVR (servicii interactive vocale combinate cu livrarea informației în format SMS) prin apelul la numărul de billing 0905 55555 pentru abonații Unite - Moldtelecom SA și 1219 pentru abonații Orange Moldova SA și Moldcell SA, reprezintă un serviciu contra plată cu tariful de 3 lei per minută cu durata mesagerii de 3 minute. Serviciul IVR nu intră în pachetul de abonare și reprezintă o opțiune suplimentară pentru Abonat de a identifica și recepționa alte informații suplimentare neincluse în pachetul standard de abonare.
  6. Condiţiile de prestare a serviciilor şi lista serviciilor care urmează a fi prestate de Prestator în baza fiecărui pachet de abonament: ALERT sunt parte a contractului, se aduc la cunoştinţa Abonatului, fapt confirmat de acesta prin semnarea prezentului;
  7. În etapa de dezvoltare operațională a PACT-SIMA, începând cu 01 iulie 2013, pachet de abonament vor fi contra plată, precum urmează:
   • Pachetul ALERT –  abonamentul anual de 240 lei
  8. Prestarea serviciilor de abonare contra plată poate fi în baza extinderii termenului de acțiune a prezentului contract printr-un amendament prealabil semnat de Prestator și Abonat, sau poate fi încheiat un contract nou prin intermediul Prestatorilor de Servicii ACSA-SER sau prin primirea unei notificări SMS la numărul de telefon mobil cu cod personal și achitarea serviciilor integral (plată sau abonament anual) sau în 2 rate (plată sau abonament semi-anual) la oficiile teritoriale ale Poștei Moldova. Închiderea contractelor noi, în cazul serviciilor contra plată, va putea fi posibilă și prin contractarea modului ÎNREGISTRARE facilități newsleter și SMS al interfețelor Prognoze Meteo și Prognoze la Boli și Dăunători la locația PACT-SIMA: www.acsa.md sau e-mail la adresele: pact@acsa.md sau marketing@acsa.md
  9. Prestatorul îşi rezerva dreptul să introducă modificări în lista şi conţinutul pachetelor de abonament și serviciilor în dependență de informațiile transmise de la furnizorii de publice: MAIA, SHS, SPCSE, IGFSCS, Departamentul de marketing ACSA, ASVSPOA și/sau alte instituții abilitate în domeniu, iar modificările de servicii nu vor duce la modificarea contractului nominalizat, de asemenea sistarea sau reînceperea expedierii de informații se va face printr-o notificare SMS sau e-mail doar în cazul apariției defecțiunilor tehnice sau a altor forțe majore;
  10. Abonatul își exercită dreptul de a recepționa și de a disemina serviciile de transmiterea a informaţiilor prin formatele de acces enumerate în pct. 2.1., pentru informarea personală, angajaților și beneficiarilor săi.
  11. Abonatul își poate exercita dreptul de a refuza recepționarea serviciilor și informațiilor PACT-SIMA, prin expedierea unui SMS la numărul PACT-SIMA 067590901 sau e-mail la adresele: pact@acsa.md sau marketing@acsa.md,
   cu notificarea "Dezabonarea PACT-SIMA", astfel fiind sistată expedierea.
 2. Rezolvarea disputelor, competenţă și jurisdicție
  1. Orice dispută, controversă sau pretenţie reieşită din sau legată de acest contract sau rezilierea, terminarea sau nevalabilitatea prezentului va fi rezolvată prin arbitrare conform regulilor de arbitrare a Republicii Moldova în vigoare la momentul semnării contractului.
 3. Dispoziţii finale
  1. Declar că am făcut cunoştinţă cu stipulările Contractului de prestare a serviciilor, pachetele de abonare şi serviciile informaționale. Condiţiile îmi sunt clare şi mă oblig să le respect.
  2. Prezentul Contract este încheiat pentru perioada